TIETOA

Jätevesiverkoston datan hallinta ja innovatiiviset sovellukset hankkeen tavoitteena on helpottaa vesilaitosten jätevesiverkoston hallintaa.

Hankkeen tavoitteena tarjota vesilaitoksille datan käsittelyyn tarvittavia uusia analyysi-työkaluja ja –malleja, joiden avulla voidaan kehittää jätevesiverkoston hallintaa sekä havaita hitaat ja pitkäaikaiset muutokset.

Tavoitteena on saada aikaan skaalautuva malli, jolloin hyötyjiä ovat eri kokoiset vesilaitokset.

Jätevesiverkoston hallinnan parantaminen vähentää ympäristöön ja asutukseen kohdistuvien haittojen, kuten jätevesivuotojen ja tukosten määrää. Verkoston parempi hallinta vähentää myös jätevesilaitosten kuormaa, ja siten puhdistusprosessin aiheuttamaa energiankulutusta ja päästöjä.

Hankkeen tuloksia

Jätevesiverkoston datan hallinta ja innovatiiviset sovellukset